Фотоизложба "Бъди вода – бъди част от нея"

По случай "Международният Ден на Водата-22.03.2014" Българско Каяк Общество организира фото изложба на тема:
"Бъди вода – бъди част от нея”
Моля всички почитатели на каяка във всичките му форми да подберат и изпратят снимки на имейл: info@bko.bg
Моля бъдете самокритични и помнете че с представянето на снимките от тази изложба ние представяме както БКО така и самите нас.
 Тридесет от най-добри снимки ще влязат във финалната селекция и ще бъдат представени на откриването на изложбата. При евентуално разрешение от страна на "Метрополитен "ЕАД" изложбата ще се състои на 22.03.2014 г.във вестибюла на метро станция „Св.Климент Охридски”- източния вход в гр.София.
Предложения се приемат до 23:59 часа на 16.02.2014 г.
Преди да изпратите снимките се запознайте с Правилата за участие и Общите условия

Правила за участие:
1. За участие в конкурса се допускат произведения на български фотографи.

2. Изпращайте снимките за участие в изложбата на имейл: info@bko.bg , в полето „Тема” на мейла напишете „Изложба 2014”

3. Към всяка изпратена снимка трябва да се съдържа следната информация:

3.1. Заглавие на снимката.(задължително)
3.2. Местоположение на заснемане.(задължително)
3.3. Кратко описание на мястото и начина на заснемане(задължително)
3.4. Трите Ви имена, актуален телефон за връзка,актуален имейл.(задължително)

4. За участие в конкурса се допускат само снимки в цифров формат. Диапозитиви и снимки, копирани на хартия, не се допускат. Всяка снимка трябва да отговаря на следните изисквания:
дължина на кадъра - 3000 пиксела или по-голяма(или максималното високо качество което фотоапаратът Ви подържа.)
резолюзия - 150 dpi или по-голяма
да е записана във формат JPEG с минимална компресия.
препоръчително е да е в AdobeRGB или sRGR цветни пространства, без CMYK

5. Всеки участник може да представи не повече от 5 снмки.

6. Изпратените снимки трябва да отговарят на зададената тема.

7. Няма да бъдат оценявани снимки, които не отговарят на техническите изисквания посочени в точка 4,5 и 6.

8. Крайният срок за получаване на снимките и информацията е 23:59 часа на 16.02.2014 г.

9. С изпращането на снимките на посочения имейл Вие се съгласявате с Общите условия и декларирате следното:

Общи условия:

Декларирам,че произведенията, с които участвам в този конкурс, са създадени от мен, че аз съм единствен носител на авторските права върху произведенията, с които участвам в конкурса, или съм надлежно упълномощен от носителя
на авторските права (прилагам пълномощно).

И отстъпвам на Българско Каяк Общество без възнаграждение и без ограничение на територията правото на използване на произведенията си, които в резултат на участието си в конкурса са подбрани за участие в Фотографска изложба "Бъди вода – бъди част от нея” за:

1. организиране на изложбата, включително и за публикации в медиите, отразяващи резултатите от конкурса или самата изложба, или и двете,без ограничение на срока на ползване.

2. Публикуването им в интернет страница на БКО за популяризиране на конкурса и на фотографската изложба "Бъди вода – бъди част от нея" без ограничение на срока на ползване.

3. Архивирането им във фонда на конкурса, както и за публикуване на каталог на изложбата, на ретроспективни каталози на конкурса или на каталози на ретроспективни изложби без ограничение на срока на ползване.

4. Организиране на ретроспективни изложби на конкурса, включително и за публикации в медиите, отразяващи тези изложби без ограничение на срока на ползване.

5. Популяризиране приноса на БКО в подпомагане развитието на фотографията и каяка в България без ограничение на срока на ползване.

Запознат съм с правилата за участие в конкурса, посочени в поканата и този формуляр, и ги приемам.

Решението на журито относно кои снимки ще участват в изложбата ще бъде обявено при откриване на изложбата и публикувано в интернет страницата на БКО (www.bko.bg).

Снимките ще бъдат оценени от жури в състав:

Иво Муцев
Александра Стайчева
Иван Добрев

Журито взима решенията с мнозинство.

БКО си запазва правото да прави промени в състава на журито, ако някой от членовете му не е в състояние да участва в оценяването на творбите в периода януари – март 2014 г.